نقشه سایت

 

 

 

 

لینکهای مرتبط

 

 

شبکه خبری صنایع غذایی ایران

 

انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی       
 
سازمان دامپزشکی  کشور    

 

معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ودرمان


 
شهرک فناوری صنایع غذایی وبیوتکنولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مفید

 

 

فرآیند تولید شیر

 

نمودار نحوه چیدمان دستگاهها درخط تولید لبنیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صفحه اصلیدرباره مامحصولاتخدماتمواد اولیه


سفارشنظراتپرسش و پاسخارسال سوالاتتماس با ما


 

کلاریفایر   Clarifier

 

 

کلاریفایر   OM-1A     

 

کلاریفایر    OM-1A     

تخلیه نیمه دستی

برای جداسازی شیرازناخالصیها

مورد استفاده درصنایع لبنی وصنایع کشاورزی

ظرفیت: 1000

ابعاد :650*350*650

 موتور :  1.5kw 

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 


 

 

کلاریفایر     INSTALLING OM-1A

کلاریفایر      INSTALLING OM-1A

خنک کننده وپاکسازی کننده شیر

برای پاکسازی شیر از ناخالصیهای مکانیکی همراه با خنک کننده  .

مورد استفاده در صنایع لبنی وصنایع کشاورزی 

ظرفیت: 1020

ابعاد :1220*370*740

 موتور :  1.5kw 

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 

 


 

 

   کلاریفایر ZH5-OMB-45

 

کلاریفایرZH5-OMB-45    

تخلیه اتوماتیک

برای جداسازی ناخالصیهای مکانیکی شیر

ظرفیت: 10000

ابعاد :910*605*1295

 موتور :  7.5kw 

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 

 


 

 

کلاریفایر  ZH5-OMES

کلاریفایرZH5-OMES       

تخلیه اتوماتیک

برای جداسازی ناخالصیهای مکانیکی شیر

 این سپراتور باید درخط تولید همراه با یک دستگاه پاستوریزاتور با ظرفیت حداقل15تن بکارگرفته شود.

ظرفیت: 15000

ابعاد :1300*950*1580

 موتور :  18kw 

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 


 

 

کلاریفایر ZH5-PLAVA-GS-15

 

کلاریفایرZH5-PLAVA-GS-15  

 تخلیه اتوماتیک

برای جداسازی ناخالصیهای مکانیکی شیر

ظرفیت: 15000

ابعاد :1300*1200*1700

 موتور :  15kw 

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 

 


 

 

کلاریفایر  ZH5-0M2-E-S

 

کلاریفایر ZH5-0M2-E-S   

تخلیه اتوماتیک

برای جداسازی ناخالصیهای مکانیکی شیر

مورد استفاده در کارخانجات بزرگ

ظرفیت: 30000

ابعاد :1300*950*1580

 موتور :  18kw 

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 


 

کلاریفایر     OHTSP

 

کلاریفایر     OHTSP   

خودشور

طراحی شده برای پاکسازی شیرسرد یا گرم و آلودگیهای لبنیات.

درصنایع متوسط وبزرگ لبنیات بکار گرفته می شود.

ظرفیت: 5000

ابعاد :1440*1080*1210

 موتور :  7.5kw 

کارخانه سازنده: Molniya

 

 

 

 


 

  کلاریفایر OTSM-10

 

کلاریفایرOTSM-10   

طراحی شده برای پاکسازی شیر گرم و آلودگیهای لبنیات.

درصنایع متوسط وبزرگ لبنیات بکار گرفته می شود.

ظرفیت: 5000

ابعاد :1440*1080*1210

 موتور :  7.5kw 

کارخانه سازنده: Molniya

 

 

 

 

 


 

کلاریفایر G9-OMA-3M

 

 

کلاریفایرG9-OMA-3M    

تخلیه دستی

برای جداسازی ناخالصیهای شیر همراه با تخلیه دستی است.

ظرفیت: 5000

ابعاد : 840*662*1195

 موتور :  4kw 

کارخانه سازنده:Mahachkalinsky

 

 


 

کلاریفایر  A1-OTSM-5

 

کلاریفایر A1-OTSM-5  

تخلیه اتوماتیک

برای جداسازی آلودگیهای شیر(از طریق نیروی گریز از مرکز) – نیمه اتوماتیک

 ظرفیت:5000

ابعاد : 840*662*1195

 موتور :  5.5kw

کارخانه سازنده: Mahachkalinsky

 

 


 

کلاریفایر A1-OTSM-10

 

کلاریفایر  A1-OTSM-10  

تخلیه اتوماتیک

برای جداسازی آلودگیهای شیر(از طریق نیروی گریز از مرکز) – نیمه اتوماتیک

ظرفیت:  1ooo

ابعاد : 1025*705*1210

 موتور :  7.5kw 

کارخانه سازنده: Mahachkalinsky

 

 


 

کلاریفایر  G9-OTSM-15

 

کلاریفایر   G9-OTSM-15

تخلیه اتوماتیک

برای جداسازی آلودگیهای شیر(از طریق نیروی گریز از مرکز) – نیمه اتوماتیک

ظرفیت: 15000

ابعاد : 1010*792*1230

 موتور :  11kw 

کارخانه سازنده: Mahachkalinsky

 

 


 

کلاریفایر A1-OTSM-10

 

کلاریفایر  A1-OTSM-10  

تخلیه اتوماتیک

برای جداسازی آلودگیهای شیر(از طریق نیروی گریز از مرکز) – نیمه اتوماتیک

این سپراتور برای جداسازی ناخالصیها از شیر سرد است.

این سپراتوردرتولیدپنیر نیز قابل استفاده است.

ظرفیت: 10000

ابعاد : 1025*705*1210

 موتور :  7.5kw 

کارخانه سازنده: Mahachkalinsky

 

 


 

 کلاریفایر  A1-OHTSP-10

 

 کلاریفایر    A1-OHTSP-10

تخليه به صورت اتوماتيك و دستی

همراه با کاهش زمان نصب و آسانی آن است.

ظرفیت دستگاه بسته به گرم یا سرد بودن شیر 10000-15000 تن در ساعت است

ظرفیت: 10000-15000

ابعاد :

 موتور :  11kw 

کارخانه سازنده: Mahachkalinsky

 

 


 

ابتدای صفحه

                                                                                    کلیه حقوق این صفحه متعلق به بازرگانی صنعتی خوش روش  می باشد.