نقشه سایت

 

 

 

 

لینکهای مرتبط

 

 

شبکه خبری صنایع غذایی ایران

 

انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی       
 
سازمان دامپزشکی  کشور    

 

معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ودرمان


 
شهرک فناوری صنایع غذایی وبیوتکنولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مفید

 

 

فرآیند تولید شیر

 

نمودار نحوه چیدمان دستگاهها درخط تولید لبنیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صفحه اصلیدرباره مامحصولاتخدماتمواد اولیه


سفارشنظراتپرسش وپاسخارسال سوالاتتماس با ما


 

 

سپراتورخامه  Cream Seprator

 

 

سپراتور خامه ZHS-PLAVA-500

 

سپراتور  ZHS-PLAVA-500 

سپراتور خامه گیر

تخلیه دستی ناخالصیها و آلودگیهای شیر(دست شور)

جداسازی شیر وخامه,همراه با تصفیه همزمان

ظرفیت: 500

ابعاد :755*420*700

 موتور :  55kw .

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 


 

 

ZH5-OSB  سپراتور خامه

 

سپراتورZH5-OSB            

سپراتور خامه گیر

تخلیه دستی ناخالصیها و آلودگیهای شیر (دست شور)

جداسازی شیر وخامه,همراه با تصفیه همزمان

ظرفیت: 1000

ابعاد :755*420*700

 موتور :  55kw .

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 


 

 

 سپراتور خامه  ZH5-OSTP-3

 

سپراتور ZH5-OSTP-3   

سپراتور خامه گیر

تخلیه اتوماتیک ناخالصیها و آلودگیهای شیر –خودشور

خامه گیری وجداسازی شیرو خامه بطور اتوماتیک همراه با تصفیه همزمان.

ظرفیت: 3000

ابعاد :980*615*1502

 موتور :  7.5kw

کارخانه سازنده: Smychka

 

 


 

سپراتور خامه ZH5-OS2T-3

 

 

سپراتورZH5-OS2T-3  

سپراتور خامه گیر

تخلیه دستی ناخالصیها و آلودگیهای شیر –دست شور

ظرفیت: 5000

ابعاد :860*590*1445

 موتور :  5.5kw

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 


 

سپراتور خامه  ZH5- PLAVA-OS-5

 

سپراتورZH5- PLAVA-OS-5 

سپراتور خامه گیر

تخلیه اتوماتیک ناخالصیها و آلودگیهای شیر –خودشور

ظرفیت: 5000

ابعاد :1720*900*1230

 موتور :  11kw

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 


 

 

سپراتور خامه ZH5-OS3N-X

 

سپراتورZH5-OS3N-X 

سپراتور خامه گیر

تخلیه اتوماتیک ناخالصیها و آلودگیهای شیر –خودشور

پاکسازی شیر از ناخالصیها ونرمال سازی شیر

ظرفیت: 10000

ابعاد :1360*1160*1840

 موتور :  15kw

کارخانه سازنده: Smychka

 

 


 

 

 

سپراتورZH5-PLAVA-OS-10   سپراتور خامه  ZH5-PLAVA-OS-10

سپراتور خامه گیر

تخلیه اتوماتیک ناخالصیها و آلودگیهای شیر –خودشور

این سپراتور وسیله ای برای نرمال سازی شیر(ازنظر اجزای شیر)است.

تصفیه و نرمال سازی شیراز نظرچربی مطلوب

این سپراتور دارای سیستم هیدرولیک می باشد.این سیستم تضمین می نماید که عمل تفکیک و جداسازی دریک سطح

مناسب صورت پذیرد.

ظرفیت: 10000

ابعاد :1430*1300*1975

 موتور :  15kw

کارخانه سازنده: Smychka

 

 


 

 

سپراتور خامه YA9-ODT

 

سپراتورYA9-ODT   

سپراتورخامه گیر

برای جداسازی خامه شیر از آب پنیر وشیرچرخکرده است.

ظرفیت: 3000-6000

ابعاد :2751*1040*1470

 موتور :  15kw

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 

 

 


 

 

سپراتور خامه  ZH5-OH2-X

 

سپراتورZH5-OH2-X   

با تخلیه اتوماتیک

برای جداکردن خونابه وگردوخاک از چربی لبنیات وکاستن از درصد چربی شیر

ظرفیت: 10000

ابعاد :1690*950*1350

 موتور :  15kw

کارخانه سازنده: Smychka

 

 

 


 

 

سپراتور خامه  OTSM-5

 

سپراتورOTSM-5   

خودشور

طراحی شده برای پاکسازی شیر گرم و آلودگیهای لبنیات

جداسازی خامه ازشیروپاکسازی همزمان آلودگیهای شیر.

موجب نرمالسازی چربی شیرنیز می گردد.

ظرفیت: 10000

ابعاد :1210*1080*1440

 موتور :  7.5kw

کارخانه سازنده: Molniya

 

 


 

 

سپراتور خامه OSRP-3

 

سپراتورOSRP-3  

خودشور

طراحی شده برای پاکسازی شیر گرم و آلودگیهای لبنیات

جداسازی خامه ازشیروپاکسازی همزمان آلودگیهای شیر.

موجب نرمالسازی چربی شیرنیز می گردد.

ظرفیت: 3000

ابعاد :880*985*1045

 موتور :  4kw

کارخانه سازنده: Molniya

 

 


 

 

سپراتور خامه  OSTSP-10

 

سپراتورOSTSP-10  

خودشور

طراحی شده برای پاکسازی شیر گرم و آلودگیهای لبنیات

جداسازی خامه ازشیروپاکسازی همزمان آلودگیهای شیر.

موجب نرمالسازی چربی شیرنیز می گردد.

ظرفیت: 10000

ابعاد :1967*1185*1420

 موتور :  18.5kw

کارخانه سازنده: Molniya

 

 

 


 

 

سپراتور خامه  OSTSP-5

 

سپراتور   OSTSP-5

خودشور

طراحی شده برای پاکسازی شیر گرم و آلودگیهای لبنیات

جداسازی خامه ازشیروپاکسازی همزمان آلودگیهای شیر.

موجب نرمالسازی چربی شیرنیز می گرد

ظرفیت: 5000

ابعاد :1240*1500*1110

 موتور :  7.5kw

کارخانه سازنده: Molniya

 

 


 

ابتدای صفحه

 

                                                                                    کلیه حقوق این صفحه متعلق به بازرگانی صنعتی خوش روش  می باشد.